ANALİZ ve HAZIRLIK

Havuz yapımı ilk olarak -çoğunlukla- temel inşaatı ile başlar. Havuz sağlam bir zemin üzerine inşa edilmelidir. Arazinin toprak yapısı, doğru bir şekilde analiz edilmeli ve zeminin tüm ihtiyaçları önceden tespit edilerek, yapılması gerekenler projelendirilmelidir.