2.Adım: Keşif

Proje alanını inceliyor, çevresel ve iklimsel verileri analiz ediyoruz. Bu sayede havuz yapımı sürecini, gerçekçi veriler üzerine sağlam bir şekilde inşa edebiliyoruz.